Zapytania ofertowe

2020-01-09

Protokół z postępowania na dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej. Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.

2019-12-30

Protokół z postępowania na dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej. Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.

2019-12-30

Protokół z postępowania na świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małomice. Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.

2019-12-30

Protokół z postępowania na świadczenie obsługi prawnej w 2020r. Protokół dostępny jest tutaj.

2019-12-30

Zapytanie ofertowe na dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej. Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.