Złotówka za złotówkę

Informacja ta skierowana jest dla rodzin, które nie pobierają aktualnie zasiłku rodzinnego: sposób wyliczenia dochodu kwalifikującego do zasiłku rodzinnego na podstawie „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”, jest uzależniony od wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Od dnia 01.01.2016 r. działa zasada “Złotówka za złotówkę”, dzięki której ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Od 01.01.2016 r. świadczenia nie są już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach w godzinach przyjmowania wniosków.