Projekt 2.5

FE_POWER_poziom_pl-1_rgbW okresie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 395 185,62 zł

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

2019-10-22

Protokół z postępowania na Eksperta ds. wdrożenia zmian w  projekcie pn.: .: „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020. Protokół z prowadzonego postępowania dostępny jest tutaj.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

2019-10-28

Protokół z postępowania na zakup 4 biurek, 4 szaf biurowych, 4 krzesła biurowe, stół konferencyjny oraz 15 krzeseł konferencyjnych w ramach projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Protokół dostępny jest tutaj.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

2019-10-30

Protokół z postępowania na dostawę sprzętu komputerowego – 4 szt., urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt., niszczarek – 4 szt., telewizora – 1 szt. oraz klimatyzatorów przenośnych – 4 szt. w ramach projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Protokół dostępny jest tutaj.

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 

 

2019-10-30

Protokół z postępowania na dostawę sprzętu – zabawek z elementami sensorycznymi do kącika malucha w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach w ramach projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Protokół dostępny jest tutaj.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 

 

2019-11-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w związku z realizacją projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Zaprasza do złożenia ofert na organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich,  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach. Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

2019-11-06

Protokół na przeprowadzenie warsztatów przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych ramach projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

2019-11-15

Protokół organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipianach w ramach projektu „Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Protokół dostępny jest tutaj.