Projekt 2.5

FE_POWER_poziom_pl-1_rgbW okresie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 395 185,62 zł