Konkurs dla organizacji pozarządowych !!!

Wojewoda Lubuski – dnia 8 maja 2019 r. – ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_pomocy_spolecznej_w_2019_r._ogloszony/idn:19677.html

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Szczegóły zapytania dostępne są tutaj.

1 2 3 9