Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami

drzwi_otwarteZdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka i stanowi nieodłączny składnik zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako:„stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia”.
W myśl tej definicji, zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę za swojego potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.
Czym jest ochrona zdrowia psychicznego?
Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:
– promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
– zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
– kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
 Jeśli czujesz się źle i chcesz o tym porozmawiać skontaktuj się z nami !!!!
 PAMIĘTAJ U NAS ZAWSZE UZYSKASZ POMOC !!!
 SZCZEGÓŁOWY INFORMATOR DOSTĘPNY JEST TUTAJ