Informacja w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązywały będą nowe wnioski (na okres zasiłkowy 2017/2018) o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację informuje, iż wnioski dostępne będą w tut. Ośrodku po 24 lipca 2017r. Po tym terminie wnioski odbierać będzie można osobiście w OPS oraz pobrać będzie można na stronie internetowej www.opsmalomice.pl