Nowy okres świadczeniowy – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 na fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwa
od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Nowy okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne trwa
od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

 

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Fabryczna 3
od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. w następujących godzinach:

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 6.30 – 14.30

– od środy do piątku w godzinach 6.30 – 13.00

 

                                                                           od 1 września 2017r.

– w poniedziałek wtorek  w godzinach 7.30 – 15.30

– od środy do piątku w godzinach 7.30 – 13.00

Wyżej wymienione wnioski mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (empatia.mpips.gov.pl). Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym lub za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.