PRZEWIDYWANE TERMINY WYPŁAT W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

PRZELEW – 12.10.2017r., 19.10.2017r., 25.10.2017r., 31.10.2017r.,

GOTÓWKA – 25.10.2017r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
PRZELEW, GOTÓWKA – 25.10.2017r.