Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małomice

Gmina Małomice – Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Małomice. Szczegóły dostępne są tutaj.