Konkurs dla organizacji pozarządowych !!!

Wojewoda Lubuski – dnia 8 maja 2019 r. – ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_pomocy_spolecznej_w_2019_r._ogloszony/idn:19677.html