Aktualne numery wewnętrzne w Ośrodku Pomocy Społecznej

NR 101 SEKRETARIAT OŚRODKA, STYPENDIA SZKOLNE

NR 102 GŁÓWNY KSIĘGOWY, ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

NR 103 PRACOWNICY SOCJALNI

NR 105 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, DODATKI MIESZKANIOWE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NR 106 ASYSTENT RODZINY

NR 108 FAX