Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegóły naboru dostępne są tutaj.