Pomoc dla seniorów

Szanowni Państwo !!
Rusza akcja #wspierajSeniora zachęcamy osoby starsze do kontaktu z infolinią. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej . Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior.
Prosimy mieszkańców, aby zgłaszali na infolinię swoich sąsiadów, którzy wymagają wsparcia w tym zakresie.
senior

Godziny otwarcia Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach czynny

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

KASA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

czynna w dniu wypłaty od godz. 10.00 do 14.30

Przyjmowanie interesantów przez Sekcję Pracy Socjalnej
w godz. 7.00 do 10.00 oraz od 14.30 do 15.00.

Przyjmowanie interesantów przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych
i Dodatków Mieszkaniowych

PONIEDZIAŁEK 7.00-15.00

WTOREK 7.00-15.00

ŚRODA 7.00-13.00

CZWARTEK 7.00-13.00

PIĄTEK 7.00-13.00

Komunikat Dyrektora OPS

Szanowni Państwo

Od dnia 3 sierpnia 2020 można składać wnioski w formie papierowej. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start”.

Wszystkich, którzy wybrali tą formę złożenia wniosku prosimy o jego wypełnienie w domu !!!!!!!!

Z uwagi na panującą epidemię obsługa interesantów będzie odbywać się  w następujący sposób :

  • Pokój 202 zostaje wyłączony z obsługi interesantów !!!!
  • Pokój 204 zostaje wyłączony z obsługi interesantów !!!!
  • Wnioski przyjmowane będą w dotychczasowym okienku kasowym !!!!!!!!!!!!!!!
  • Maksymalna ilość interesantów na terenie całego Ośrodka wynosi 5 osób
  • Każdy z interesantów oczekuje na korytarzu w wyznaczonych miejscach
  • Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki, zalecamy zabrać jednorazowe rękawiczki i własny długopis.
  • Wszyscy zostaną poproszeni o zdezynfekowanie rąk.
  • Wnioski do pobrania są przy wejściu do Ośrodka.

Dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Paweł Graf

wzory wniosków

Szanowni Państwo

Przypominam, iż wzory wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start” dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Paweł Graf

Bon turystyczny komu przysługuje, gdzie składamy wnioski

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

– Bon turystyczny to pomoc dla polskich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 Plus. Można go wykorzystać na wakacje, ferie, wycieczki szkolne czy zielone szkoły organizowane w kraju – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Dajemy możliwość skorzystania z bonu aż do marca 2022 r. Wraz z kolejnym miesiącem uprawnienia będą nabywały rodzące się dzieci. Zakładamy, że dzieci, które urodzą się do końca 2021 r. te prawa nabędą i ich rodzice będą mogli skorzystać z bonu do marca 2022 r. – dodaje.

– To realne i szczególnie potrzebne dzisiaj wsparcie zarówno dla branży turystycznej, która najbardziej odczuła negatywne skutki pandemii, ale też wsparcie dla rodzin z dziećmi. Prezydencka inicjatywa to przykład działania na wielu płaszczyznach, przejaw troski o Polaków – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Co istotne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

– To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Polska Organizacja Turystyczna jest przygotowana na wykonywanie zadań związanych z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym. Podstawową rolą POT jest publikacja listy przedsiębiorców, u których będzie można zrealizować bon. Listę będzie generował system teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do naszych zadań będą należały także czynności sprawdzające w odniesieniu do tych podmiotów. Oprócz tego będziemy odpowiedzialni za działania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem – dodaje Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Na PUE, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu oraz osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Za Polskim Bonem Turystycznym będzie stać rozbudowana infrastruktura informatyczna oparta głównie na PUE ZUS. Obecnie z Platformy korzysta 4,5 mln klientów ZUS.

Zakład zapewni trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu:

– system do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych,

– system do obsługi płatności bonem, w którym osoby korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz podmiotów turystycznych zgłoszonych do udziału w programie Polski Bon Turystyczny, znajdujących się na liście udostępnianej przez POT,

– system do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/trwaja-ostatnie-przygotowania-do-wdrozenia-polskiego-bonu-turystycznego

1 2 3 4 15