Dyżur dzielnicowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż od dnia 10-01-2018 wprowadzony został w naszym Ośrodku dyżur Dzielnicowego z Komisariatu Policji w Szprotawie pana Damiana Wójcik.

Dyżur odbywać się będzie w każdą środę od 12.00 do 15.00 pokój 201.

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę talonów (bonów towarowych) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, w tym osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sprzedaż artykułów spożywczych, higienicznych i chemii gospodarczej.

Szczegóły zapytania dostępne na stronie http://opsmalomice.pl/index.php/przetargi/zapytania-ofertowe/

1 2 3 4 5 9